BiH će postati punopravna članica Mehanizma EU za civilnu zaštitu

0
346
Održane dvije vanredne telefonske sjednice Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH jednoglasno je utvrdilo Prijedlog osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o učestvovanju BiH u Mehanizmu EU za civilnu zaštitu.
Zaključivanjem ovog sporazuma Bosna i Hercegovina će postati punopravna članica Mehanizma Evropske unije za civilnu zaštitu, što će značajno ojačati njene kapacitete i spremnost za efikasniji odgovor na prirodne i druge nesreće.
Na ovaj način stvaraju se uslovi da se institucije iz sistema zaštite i spašavanja BiH, u saradnji sa drugim zemljama članicama ovog mehanizma, opremaju, obučavaju i osposobljavaju prema standardima EU. Takođe, zemlje članice ovog mehanizma dužne su da podržavaju druge države članice pogođene katastrofom kada je to potrebno i do stepena koji mogu da ponude.
Saradnja, između ostalog, uključuje razmjenu informacija, koordinaciju operacija i, kada je to moguće, podjelu resursa (npr. sredstava za transport) da bi se obezbijedio brži i efikasniji odgovor na katastrofu, kako unutar EU tako i van nje. Istovremeno, punopravnim članstvom u ovom mehanizmu, između ostalog, dobija se mogućnost pristupa pozivima za apliciranje na projekte prevencije i pripravnosti, kao i razmjene eksperata u ovoj oblasti.
Za učešće u ovom mehanizmu države članice plaćaju godišnju finansijsku kontribuciju, s tim da je Evropska komisija Bosni i Hercegovini ovu obavezu umanjila za 70% u odnosu na planirane finansijske obaveze, s ciljem podrške proceduri pristupa. Prethodno je BiH u potpunosti implementirala Projekat specijalne mjere za oporavak od poplava i upravljanje rizikom od poplava/Podrška civilnoj zaštiti za koji je Evropska komisija u okviru IPA-e izdvojila 2,5 miliona eura (1,5 miliona eura za obuku i 1 milion eura za nabavku opreme), čime su ispunjeni uslovi za članstvo u Mehanizmu EU za civilnu zaštitu.
Evropska unija projektima prevencije i pripravnosti, putem Mehanizma civilne zaštite, olakšava saradnju između 27 država članica, kao i Islanda, Crne Gore, Norveške, Srbije, Sjeverne Makedonije i Turske prema dva zajednička cilja: zaštiti ljudi, životne sredine, imovine i kulturne baštine od katastrofa, te povećanju nivoa spremnosti za brz i efikasan odgovor na katastrofe.
Prijedlog osnova za zaključivanje ovog sporazuma, koji dodatno potvrđuje opredijeljenost BiH za punopravno članstvo u EU, biće dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru odlučivanja, a za bh. potpisnika je predložen ministar bezbjednosti.