BiH: Cijene u novembru porasle 0,2%, godišnja inflacija 16,3%

0
350
U novembru 2022. godine zabilježen je rast nivoa cijena u gotovo svim odjeljcima

Potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini su u novembru 2022. u odnosu na prethodni mjesec u prosjeku porasle za 0,2%.
Više cijene zabilježene su u gotovo svim odjeljcima. U prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 0,7%, Namještaj i kućanski uređaji za 1,3%, Zdravstvo za 0,3%, Prijevoz za 0,2%, Komunikacije, Rekreacija i kultura, Obrazovanje i Restorani i hoteli za 0,1% te Ostala dobra i usluge za 0,6%.
U novembru 2022. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen pad cijena u odjeljcima Alkoholna pića i duhan za 0,2%, Odjeća i obuća za 0,4% i Stanovanje i režijski izdaci za 1,3%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Na godišnjem nivou u prosjeku zabilježen rast nivoa cijena od 16,3%. U novembru 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 24,5%, Alkoholna pića i duhan za 2,5%, Stanovanje i režijski izdaci za 19,1%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 12,2%, Zdravstvo za 2,2%, Prijevoz 23,8%, Komunikacije za 1,5%, Rekreacija i kultura za 11,5%, Obrazovanje za 2,4%, Restorani i hoteli za 11,0% te Ostala dobra i usluge za 8,1%.
Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljku Odjeća i obuća za 7,1%.