BiH od Evropske unije dobila kreditnu potporu od 124,3 miliona eura

0
280
Članstvo u IORWG doprinijeće jačanju kapaciteta upravljanja operativnim rizikom u Centralnoj banci BiH

Evropska komisija doznačila je sredstava za Bosnu i Hercegovinu u iznosu od 124.301.000 eura prema Sporazumu o kreditnoj liniji između Evropske unije i BiH.
Riječ je o prvoj tranši sredstava makrofinansijske pomoći na osnovu Sporazuma o kreditnoj liniji između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) izvršiće raspodjelu prema procentima utvrđenim u Memorandumu o razumijevanju između Evropske unije i Bosne i Hercegovine na način da će 61,5% sredstava biti raspoređeno za Federaciju BiH, 37,5% za Republiku Srpsku i 1% za Brčko Distrikt BiH.
Memorandum o razumijevanju između Evropske unije i Bosne i Hercegovine potpisan je s ciljem pružanja makrofinansijske pomoći zemljama u okviru proširenja i susjedstva, u kontekstu krize uzrokovane pandemijom virusa Covid-19. BiH je na raspolaganju makrofinansijska pomoć u iznosu do 250 miliona eura u obliku zajma. Ova pomoć Evropske unije dolazi uz resurse koje je zemlja dobila od međunarodnih finansijskih institucija i bilateralnih donatora kao podršku ekonomskoj stabilizaciji i programu reformi, saopćeno je iz Centralne banke BiH.