BiH opredijeljena za daljnje aktivno učešće u regionalnim procesima

0
579
Održana vanredna telefonska sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH danas je usvojilo tekst odgovora na pismo komesara za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannesa Hahna o stepenu realizacije reformskih mjera uvezivanja i dalo saglasnost predsjedavajućem Vijeća ministara BiH da ga uputi evropskom komesaru.
Naglašeno je da BiH ostaje opredijeljena za daljnje aktivno učešće u regionalnim procesima, prvenstveno Berlinskom procesu, odnosno Agendi za povezivanje u sektorima transporta i energetike te ekonomskom povezivanju u okviru Regionalnog ekonomskog područja.
U odgovoru se daje pregled ostvarenog napretka u provođenju reformskih mjera povezivanja u oblastima saobraćaja, energije, regionalnog ekonomskog prostora, uključujući i finaliziranje bilateralnih ugovora u cilju pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, investicija, mobilnosti radne snage te digitalizacije.