BiH: Potrošačke cijene u julu porasle 0,7%, godišnja inflacija 16,7%

0
378
U aprilu 2024. godine zabilježen rast nivoa cijena u Bosni i Hercegovini

Potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini su u julu 2022. u odnosu na prethodni mjesec u prosjeku porasle za 0,7 posto.
Prema namjeni potrošnje, u julu u odnosu na juni 2022. u prosjeku je zabilježen rast
cijena u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 0,5%, Alkoholna pića i duhan za 0,5%, Stanovanje i režijski izdaci za 1,3%, Namještaj i kućanski uređaji za 1,1%, Zdravstvo za 0,2%, Prijevoz za 1,7%, Rekreacija i kultura za 1,6%, Restorani i hoteli za 0,9% te Ostala dobra i usluge za 0,9%.
Niže cijene bile su u odjeljku Odjeće i obuće za 4,7%.
Na godišnjem nivou, u julu 2022. u odnosu na isti mjesec lani, u prosjeku je zabilježen rast nivoa cijena od 16,7%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 24,7%, Alkoholna pića i duhan za 2,5%, Stanovanje i režijski izdaci za 15,4%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 10,4%, Zdravstvo za 1,6%, Prijevoz 34,2%, Komunikacije za 0,9%, Rekreacija i kultura za 8,7%, Obrazovanje za 0,8%, Restorani i hoteli za 10,8% te Ostala dobra i usluge za 6,4%.
Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljku Odjeća i obuća za 4,5%.