BiH: Potrošačke cijene u junu pale za 0,5 posto

0
652
Prosječna plata sve manje pokriva troškove Sindikalne potrošačke korpe

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u junu 2019. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile pad za 0,5%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje, u junu 2019. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Alkoholna pića i duhan za 0,1%, Komunikacije za 0,3%, Rekreacija i kultura za 0,7% te Ostala dobra i usluge za 0,2%.
U istom periodu, pad nivoa cijena u prosjeku je zabilježen u odjeljcima Hrane i bezalkoholnih napitaka za 1,1%, Odjeće i obuće za 2,9%, Namještaja i kućanskih uređaja za 0,3% te Prijevoza za 0,2%.
Na godišnjem nivou u prosjeku zabilježen rast nivoa cijena od 0,3%.
Nivo cijena u junu 2019. u odnosu na isti mjesec prošle godine viši je za 0,3%. Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 1,1%, Alkoholna pića i duhan za 3,8%, Stanovanje i režijski izdaci za 2,7%, Zdravstvo za 1,0%, Rekreacija i kultura za 1,6%, Obrazovanje za 0,7% te Restorani i hoteli za 0,6%.
Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima Odjeća i obuća za 11,8%, Namještaj, kućanski
uređaji i redovno održavanje kuće za 0,6%, Komunikacija za 0,6%, te Ostala dobra i usluge za 0,2%.