BiH: Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na ino tržištu pale 0,7%

0
90
Rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na bh. tržištu, ali pad na ino-tržištu

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za ukupnu industriju u Bosni i Hercegovini u augustu u odnosu na juli 2023. nisu zabilježile promjenu nivoa, dok su u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježile pad za 0,7%.
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u augustu 2023. u poređenju sa prethodnim mjesecom porasle su za 0,5%, dok su u odnosu na isti mjesec prethodne godine imale rast od 0,5%.
Na ino-tržištu proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u augustu 2023. u odnosu na mjesec ranije pale su za 0,7%, a u odnosu na isti mjesec lani zabilježen je pad nivoa cijena za 2,2%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Prema GIG agregatima, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno) u augustu u poređenju sa julom 2023. porasle su u Energiji za 2%, Kapitalnim i Trajnim proizvodima za 0,2%, dok je pad zabilježen u Intermedijarnim proizvodima za 0,9% te Netrajnim za 0,5%.
U augustu 2023. u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine, proizvođačke cijene više su u Kapitalnim proizvodima za 5,5%, Trajnim proizvodima za 3% i Netrajnim za 9%, dok je pad zabilježen u Energiji za 1,9% i Intermedijarnim proizvodima za 4,6%.
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u augustu u odnosu na juli 2023. porasle su u Energiji za 2%, Kapitalnim proizvodima za 1,3% te Trajnim proizvodima za 0,3%, dok je pad zabilježen u Intermedijarnim proizvodima za 0,4% te Netrajnim proizvodima za 0,8%.
U augustu 2023. u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine proizvođačke cijene više su u Kapitalnim proizvodima za 4,7%, Trajnim proizvodima za 1,4%, te Netrajnim proizvodima za 9,3%, dok je pad zabilježen u Energiji za 1,1% te Intermedijarnim proizvodima za 4,1%.
Na ino-tržištu, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u augustu u odnosu na juli 2023. porasle su u Energiji za 1,6%, Trajnim proizvodima za 0,2% te Netrajnim proizvodima za 0,5%, dok je pad zabilježen u Intermedijarnim proizvodima za 1,2% te Kapitalnim proizvodima za 0,3%.
U augustu 2023. u poređenju sa istim mjesecom lani, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Kapitalnim proizvodima za 5,6%, Trajnim proizvodima za 3,5% te Netrajnim proizvodima za 7,8%, dok je pad zabilježen u Energiji za 14% te Intermedijarnim proizvodima za 5%.