BiH: Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u maju porasle 5,4%, godišnji rast 25,8%

0
458
Promet industrije na domaćem tržištu pao je za 2%, a na stranom tržištu za 1,4%

U maju 2022. godine u poređenju sa prethodnim mjesecom proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za ukupnu industriju u Bosni i Hercegovini su zabilježile rast nivoa cijena za 5,4%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine rast za 25,8%.
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u maju 2022. u poređenju sa prethodnim mjesecom su porasle za 3,0%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine porasle su za 24%.
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu u maju 2022. u poređenju sa prethodnim mjesecom su zabilježile rast za 9,2%, a u odnosu na isti mjesec lani za 28,8%.
Prema GIG agregatima, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u maju 2022. u poređenju sa prethodnim mjesecom su zabilježile rast nivoa u Energiji za 0,7%, Intermedijarnim proizvodima za 10,9%, Kapitalnim proizvodima za 0,6% te Netrajnim proizvodima za 1,2%.
U maju 2022. u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine proizvođačke cijene više su u Energiji za 25,0%, Intermedijarnim proizvodima za 36,3%, Kapitalnim proizvodima za 7,6%, Trajnim potrošačkim dobrima za 12,0% te Netrajnim proizvodima za 12,4%.
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u maju 2022. u poređenju sa prethodnim mjesecom su porasle u Energiji za 0,4%, Intermedijarnim proizvodima za 8,0%, Kapitalnim proizvodima za 2,0%, Trajnim proizvodima za 1,0% te Netrajnim proizvodima za 0,8%.
Na godišnjem nivou, u maju 2022. u poređenju sa istim mjesecom lani, proizvođačke cijene više su u Energiji za 24,6%, Intermedijarnim proizvodima za 33,3%, Kapitalnim proizvodima za 14,2%, Trajnim potrošačkim dobrima za 16,9% te Netrajnim proizvodima za 12,7%.
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu u maju 2022. u poređenju sa prethodnim mjesecom više su u Energiji za 3,5%, Intermedijarnim proizvodima za 13%, Kapitalnim proizvodima za 0,1% te Netrajnim dobrima za 2,4%, dok su niže u Trajnim proizvodima za 0,5%.
Na godišnjem nivou, u maju 2022. u poređenju sa istim mjesecom lani, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Energiji za 33,6%, Intermedijarnim proizvodima za 38,5%, Kapitalnim proizvodima za 5,3%, Trajnim proizvodima za 10,1% te Netrajnim proizvodima za 10,9%, podaci su Agencije za statistiku BiH.