BiH: Promet trgovine na malo u maju porastao 9,4%, godišnji rast 26,1%

0
325
Promet u trgovini na malo hranom, pićima i duvanom veći je za 26,9%

Ukupan desezonirani promet trgovine na malo u Bosni i Hercegovini u maju 2021. godine, posmatran u tekućim cijenama, ostvario je rast od 9,4% u odnosu na april tekuće godine. Rast prometa ostvaren je u trgovini neprehrambenim proizvodima u iznosu od 9,5%, te u trgovini prehrambenim proizvodima (hranom, pićem i duhanskim proizvodima) u iznosu od 7,7%.
Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan desezonirani promet trgovine na malo u BiH u maju 2021. ostvario je rast od 9,8% u odnosu na april 2021. godine. Rast prometa ostvaren je u trgovini neprehrambenim proizvodima u iznosu od 10,6%, te u trgovini prehrambenim proizvodima u iznosu od 7,4%.
Ukupni indeks prometa trgovine na malo u BiH u maju 2021. godine ostvario je nominalni rast od 33,2%, dok je realni rast iznosio 39,4% u odnosu na baznu (2015) godinu.
Na godišnjem nivou, ukupan promet trgovine na malo u BiH (u tekućim cijenama) u maju 2021. godine ostvario je rast od 26,1% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Promet prehrambenim proizvodima porastao je 16,6%, dok je promet neprehrambenim proizvodima ostvario rast od 22,4% u odnosu na maj 2020.
Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan promet trgovine na malo ostvario je rast od 25,6% u odnosu na maj 2020. Promet prehrambenim proizvodima ostvario je rast od 14%, dok je promet neprehrambenim proizvodima porastao 28,3% u odnosu na isti mjesec lani.
U odnosu na baznu (2015) godinu, realni indeks prometa prehrambenim proizvodima u maju 2021. ostvario je rast od 37,3%, dok je promet neprehrambenim proizvodima ostvario rast od 55,9%. Promet od trgovine na malo motornim gorivima ostvario je rast od 12,4%, podaci su Agencije za statistiku BiH.