BiH: Promet u trgovini prehrambenim proizvodima u julu pao za 0,9%

0
1360
Pokrivenost novembarske Sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom iznosi 42,64%

Ukupan desezonirani promet trgovine na malo u BiH u julu ove godine, posmatran u tekućim cijenama, zabilježio je neznatan pad od 0,01% u odnosu na juni 2019. Pad prometa zabilježen je u trgovini prehrambenim proizvodima (hranom, pićem i duhanskim proizvodima) u iznosu od 0,9% dok je u trgovini neprehrambenim proizvodima zabilježen rast prometa u iznosu od 1,5%.
Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan desezonirani promet trgovine na malo u BiH u julu 2019. nije zabilježio promjenu u odnosu na mjesec ranije. Pad prometa zabilježen je u trgovini prehrambenim proizvodima u iznosu od 1,0%, dok je u trgovini neprehrambenim proizvodima zabilježen rast prometa od 1,1%.
Ukupni indeks prometa trgovine na malo u BiH u julu 2019. ostvario je nominalni rast od 28,5% dok je realni rast iznosio 28,7% u odnosu na baznu (2015) godinu.
Prema desezoniranim podacima Agencije za statistiku BiH, ukupan promet trgovine na malo u BiH (u tekućim cijenama) u julu 2019. porastao je 5,4% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Promet prehrambenim proizvodima porastao je 13%, a neprehrambenih proizvoda za 3,3% u odnosu na juli 2018.
Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan promet trgovine na malo imao je rast od 5,7% u odnosu na juli 2018. godine.
Promet prehrambenim proizvodima porastao je za 11,9% a neprehrambenih proizvoda za 6,1% u odnosu na isti mjesec prošle godine.
U odnosu na baznu 2015. godinu, realni indeks prometa prehrambenim proizvodima u julu 2019. imao je rast od 33,4%, a promet neprehrambenih proizvoda ostvario je rast od 33,1%. Promet od trgovine na malo motornim gorivima imao je rast od 14,9%.