BiH – SAD: Efikasnije procedure za povratak osoba koje borave bez dozvole

0
1192
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) o readmisiji osoba koje borave bez dozvola, koji će biti dostavljen Predsjedništvu BiH.
BiH i SAD će zaključivanjem ovog sporazuma i na osnovu reciprociteta uvesti brže i efikasnije procedure identifikacije te sigurnog i urednog povratka osoba koje ne ispunjavaju uvjete ulaska ili boravka na teritorijama dviju država.
Vijeće ministara usvojilo je Informaciju o postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava i poziv za intervenciju Bosne i Hercegovine kao treće strane u postupku pred Evropskim sudom u slučaju ‘Zoletić i drugi protiv Azerbejdžana’.
Zaključeno je da ovaj slučaj povlači Ustavom propisanu obavezu BiH da osigura zaštitu svojih građana u inozemstvu.
Zadužen je zastupnik Vijeća ministara da obavijesti Evropski sud za ljudska prava da će BiH iskoristiti svoje pravo umješača prema čl. 36. st. l. Evropske konvencije i intervenirati kao treća strana u ovom postupku. Riječ je o zaštiti prava 33 državljana BiH koji su boravili na privremenom radu u Azerbejdžanu, a koje je angažiralo privatno društvo u sektoru građevine. Međutim, uvjeti rada i boravka u Azerbejdžanu nisu bili u skladu s obećanjima koja su prethodno dobili za rad i boravak u inozemstvu.