BiH u februaru posjetilo 88,4 hiljade turista, godišnji rast 19%

0
340
Najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske, Srbije, Turske i Slovenije

U Bosni i Hercegovini su turisti u februaru 2023. ostvarili 88.426 posjeta (strani turisti 52.454, a domaći 35.972), što je više za 0,4% u odnosu na januar 2023. i za 19% više u odnosu na februar 2022. godine. Turisti su u februaru ove godine ostvarili 206.368 noćenja, što je manje za 0,9% u odnosu na januar 2023. i za 18,5% više u odnosu na februar 2022 godine.
U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 33,8% dok je 66,2% učešće stranih turista. Broj noćenja domaćih turista manji je za 5,6% u odnosu na januar 2023. i viši za 0,2% u odnosu na februar 2022. godine.
Broj noćenja stranih turista je viši za 1,7% u odnosu na januar 2023. i za 30,7% viši u odnosu na februar 2022. godine. U strukturi noćenja stranih turista u februaru 2023. najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (33,5%), Srbije (20,9%), Slovenije (8,9%), Turske (3,8%), Njemačke (3,5%) Crne Gore (3,0%) što je ukupno 73,6%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 26,4% noćenja.
Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu je: Estonija sa prosječnim zadržavanjem od 6,5 noći, Island sa 3,9 noći, Albanija sa 3,8 noći, Ujedinjeno Kraljevstvo sa 3,6 noći, Kuvajt sa 3,5 noći te Slovenija i Bahrein sa po 3,2 noći.
Turistima je u februaru 2023. u BiH bilo na raspolaganju 18.337soba, apartmana i mjesta za kampiranje što je za 2,8% više u odnosu na februar 2022. i 40.484 raspoloživa kreveta što je više za 4,4% u odnosu na isti mjesec 2022. godine.
U februaru 2023. u okviru djelatnosti – Hoteli i sličan smještaj turistima je bilo na raspolaganju ukupno 17.006 soba i apartmana što je za 4,1% više u odnosu na februar 2022. i 36.279 kreveta što je za 6,2% više u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Neto stopa iskorištenosti soba u februaru 2023. iznosila je 24,4%, a stalnih kreveta 19,5%, dok je u februaru 2022. stopa iskorištenosti soba iznosila 22,5%, a stalnih kreveta 17,3%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 95,7%, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.