BiH u prva tri mjeseca posjetilo 276 hiljada turista, godišnji rast 17,8 posto

0
428
U septembru u odnosu na mjesec ranije bilo je za 15,5% manje turista u BiH

Bosnu i Hercegovinu je u prvom tromjesečju 2023. godine posjetilo 276.218 turista, što je više za 17,8 posto u odnosu na isti period 2022. godine kada je broj gostiju iznosio 234.535. Stranih turista bilo je 166.210 (godišnji rast 32,3%), a domaćih 110.008 (+1%).
U periodu januar – mart ove godine turisti su ostvarili 627.013 noćenja, što je više za 16,4% u odnosu na isti period 2022. godine. Broj noćenja domaćih turista manji je za 3,7%, dok je broj noćenja stranih turista viši za 30,9% u odnosu na isti period 2022. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 34,7% dok je 65,3% učešće stranih turista.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (31,5%), Srbije (20,2%), Slovenije (8,0%), Crne Gore (4,4%), Turske (4,1%), Njemačke (3,4%), Austrije (2,4%) i SAD (2,1%) što je ukupno 76,1%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 23,9% noćenja.
Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu je: Kuvajt sa prosječnim zadržavanjem od 3,7 noći, Estonija sa 3,5 noći, Ujedinjeno Kraljevstvo sa 3,2 noći, Kanada, Malta i Latvija sa po 3,1 noći.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 95,3%, podaci su Agencije za statistiku BiH.