BLSE: Najviše se trgovalo akcijama Telekom Srpske, promet 90.620 KM

0
501
Dnevni promet 18 hiljada KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 193.608,72 KM, kroz 77 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za 0,44% i iznosi 615,31 poena.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 90.620,23 KM, po prosječnoj cijeni od 0,83 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za 1,19%.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 67.906,56 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 8 u vrijednosti od 45.814,36 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund, trgovalo se u iznosu od 2.802,24 KM, po prosječnoj cijeni od 11,12 KM po akciji.
Udjeli/akcije jednog fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao DUIF Kristal Invest a.d. – ONIF Kristal Cash Plus Fund (0,15%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,669 KM.
Udjeli/akcije 2 fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među fondovima je DUIF Invest nova a.d. – OMIF Invest nova (-1,96%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,15 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Put GP a.d. Istočno Sarajevo akcijama, trgovalo se u iznosu od 24.468,26 KM, po prosječnoj cijeni od 1,01 KM.