BLSE: Obveznicama RS ratna šteta 7 trgovano u vrijednosti od 175,6 hiljada KM

0
268
Dnevni promet 213,4 hiljade KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 216.896,11 KM, kroz 12 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se nije promjenila i iznosi 792,26 poena.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje, trgovalo se u iznosu od 3.200 KM, po prosječnoj cijeni od 0,32 KM po akciji.
Ukupan promet obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 211.749,81 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – ratna šteta 7 u vrijednosti od 175.635,18 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Dubički robni magazin a.d. Kozarska Dubica, trgovalo se u iznosu od 839,50 KM, po prosječnoj cijeni od 0,50 KM.