BLSE: Promet akcijama Mikrofin osiguranje u iznosu 1,59 miliona KM

0
834
Dnevni promet 58 hiljada KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 1.706.177,21 KM, kroz 52 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se povećala za 0,63% i iznosi 532,40 poena.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Nova banka a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 15.787,40 KM, po prosječnoj cijeni od 0,585 KM, čime je ostvaren rast u odnosu na prošlo trgovanje za 2,81%.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 46.702,88 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 u vrijednosti od 33.322,28 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,77%.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund, trgovalo se u iznosu od 1.902,00 KM, po prosječnoj cijeni od 9,51 KM po akciji.
Udjeli/akcije 3 fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među fondovima je DUIF Polara Invest a.d. – OAIF Adriatic Balansed (-6,44%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 2,76 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Agrokrajina a.d. Banja Luka akcijama, trgovalo se u iznosu od 26.166,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,60 KM, čime je ostvaren rast u odnosu na prošlo trgovanje za 139,04%.
Od akcija na slobodnom tržištu rast cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, a najveći rast imale su akcije preduzeća Agrokrajina a.d. Banja Luka (139,04%), i sa ovim akcijama danas se trgovalo po cijeni od 0,60 KM, u vrijednosti 26.166,00 KM.
Na današnjem trgovanju prijavljen je 1 blok posao sa hartijama od vrijednosti emitenta Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka, u ukupnoj vrijednosti od 1.599.100,00 KM.