BLSE: Sedmični promet 32,56 miliona KM

0
642
Pomet pogurali trezorski zapisi RS

Na ovosedmičnom (1- 5. april) trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 32.559.443,50 KM, kroz 282 transakcija.
Od ukupnog prometa sa fondovima ostvareno je 117.756,78 KM što predstavlja 0,36% od ukupnog ovonedjeljnog prometa.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Nova banka a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 114.706,82 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,62 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od fondova najveći promet u ovoj sedmici imao je DUIF Polara Invest a.d. – OAIF Jahorina Koin, kojim se trgovalo se u vrijednosti od 56.831,16 KM. Prosječna cijena na kraju ove sedmice bila je 1,60 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 32.217.016,32 KM, što predstavlja 98,95% ukupnog ovonedjeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska 4% 05/04/29 kojima se trgovalo u vrijednosti od 31.896.000,00 KM.
Ovosedmični dobitnik među fondovima je DUIF Management Solutions – OMIF VB Fond koji je porastao Ovosedmični gubitnik među fondovima je DUIF Management Solutions – OAIF Aktiva Invest fond koji je pao za -3,00%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,88 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 7.817,60 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,40 KM, čime je ostvaren pad od 20,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.