Borba protiv korupcije: Uskoro uspostava Registra inspekcijskih nadzora u KS

0
268
Memorandum o saradnji u borbi protiv korupcije su potpisali Kafedžić i Halilović, u prisustvo Larsona

Šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo Erduan Kafedžić i direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS Fahir Halilović, u prisustvo savjetnika za borbu protiv korupcije Erica Larsona, potpisali su danas Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti borbe protiv korupcije.
Jedna od najvažniji odrednica ovog memoranduma jeste uspostava Registara inspekcijskih nadzora, koje provodi Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS, nad radom institucija, čiji je osnivač Kanton Sarajevo, odnosno institucija sa kojima Ured sarađuje.
“Uspostavom ovog registra dobit ćemo indeks koje institucije najčešće krše zakone, kao i indeks zakona koji se najčešće krše. Na ovaj način moći ćemo doći do konkretnih institucija i pojedinaca koji dominiraju u kršenju zakona. To će kasnije inicirati izmjene i dopune nekih akata koji bi omogućili da takvi pojedinci i rukovodioci mogu biti smijenjeni sa svojih funkcija”, istakao je direktor Kafedžić.
Ovaj novi registar će biti uvezan u već postojeći informacioni sistem Ureda. Ti podaci koji su sada rasuti biće centralizovani, tako da će se moći kontinuirano pratiti kakvo je stanje u domenu kršenja zakona.
“Na ovaj način moći ćemo, uz pomoć Registra, jednim klikom rangirati deset institucija koje najčešće krše zakone i isto toliko rukovodilaca koji to rade”, kazao je Kafedžić.
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove kvartalno će dostavljati Uredu podatke o inspekcijskim nadzorima koji će se unositi u Registar. Sa tim informacijama će, uz Skupštinu i Vladu KS, biti upoznata i javnost, s ciljem stvaranja dodatnog pritiska, kako bi oni koji krše zakone bili sankcionisani i udaljeni sa funkcije.
Prema riječima direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Fahira Halilovića, saradnja sa Uredom postoji od ranije. Današnji Memorandum predstavlja formalni okvir i stvaranje platforme za nastavak te saradnje.
Savjetnik Larson je naglasio da je ovo još jedan primjer integrisanih istraga, te uz pohvalu na danas potpisanom dokumentu, najavio i nova naredna potpisivanja sličnih dokumente u svrhu prevencije i borbe protiv korupcije u KS.