Brčko distrikt: Industrijska proizvodnja u januaru manja za 7,4%

0
697
Rast industrijske proizvodnje u Brčko distriktu

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Brčko distriktu BiH u januaru 2021. u poređenju sa decembrom 2020. pala je za 7,4%.
U tom periodu proizvodnja Kapitalnih proizvoda je porasla za 4,4%, dok je proizvodnja Energije manja za 0,4%, proizvodnja Netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja je za 11,7%, proizvodnja Intermedijarnih proizvoda manja je za 12,2%, a proizvodnja Trajnih proizvoda za široku potrošnju manja je za 23,3%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Na godišnjem nivou, industrijska proizvodnja u Brčko distriktu u januaru 2021. u odnosu na isti mjesec 2020. smanjena je za 3,8%.
Proizvodnja Netrajnih proizvoda za široku potrošnju je veća za 29,2%, proizvodnja Kapitalnih proizvoda veća je za 11,6%, dok je proizvodnja Energije manja za 5,9%, a proizvodnja Trajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 38,3% i proizvodnja Intermedijarnih proizvoda manja je za 41%.