Brčko Distrikt: Industrijska proizvodnja u junu porasla 15,3%

0
412
Smanjen broj zaposlenih u industriji

Ukupna industrijska proizvodnja u Brčko distriktu BiH u junu u poređenju sa majem 2022. bilježi rast za 15,3%.
Proizvodnja Netrajnih proizvoda za široku potrošnju je veća za 54,6%, proizvodnja Trajnih proizvoda za široku potrošnju veća je za 36,6%, proizvodnja Kapitalnih proizvoda veća je za 9,7%, a proizvodnja Energije veća je za 4,6%, dok je proizvodnja Intermedijarnih proizvoda manja za 5,6%.
U junu 2022. u poređenju sa istim mjesecom 2021. godine, industrijska proizvodnja u Brčko distriktu porasla je za 19,8%.
Proizvodnja Netrajnih proizvoda za široku potrošnju je veća za 70,2%, proizvodnja Trajnih proizvoda za široku potrošnju veća je za 25,6%, proizvodnja Intermedijarnih proizvoda je veća za 6,8%, a proizvodnja Energije je veća za 0,9%, dok je proizvodnja Kapitalnih proizvoda manja za 14,3%, podaci su Agencije za statistiku BiH.