Broj zaposlenih u FBiH za sedam dana povećan za 1.047

0
323
Najviše zaposlenih bilo je u prerađivačkoj industriji i trgovini na veliko i malo

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 14.06.2021.godine iznosio je 525.595. Ovaj broj veći je za 1.047 u odnosu na podatak od 7. juna kada je broj zaposlenih iznosio 524.548.
Stanje broja zaposlenih na dan 14.06.2021. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku ovdje.