Budžet Federacije BiH u prvih šest mjeseci u suficitu 60,8 miliona KM

0
1948
Sjednica Vlade Federacije BiH održana je u Mostaru (Foto: Arhiv)

Budžet Federacije FBiH ostvario je u prvih šest mjeseci 2017. godine suficit od 60,8 miliona KM. I ukupan finansijski rezultat svih kantona je u suficitu od 137,2 miliona KM, a suficit od 60,1 miliona KM ostvarile su i općine. Također, Ukupan finansijski rezultat na nivou sektora socijalne zaštite (vanbudžetski fondovi FBiH) je u suficitu od 69,2 miliona KM.
Ovo je navedeno u konsolidiranom izvještaju o izvršenju budžeta Federacije BiH, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova FBiH za period januar-juni 2017. koji je na današnjoj sjednici u Mostaru usvojila Vlada Federacije BiH.
Ukupni prihodi u prvih šest mjeseci iznose 3.854,1 miliona KM, što je za 323,7 miliona KM ili za 9,2 posto više u odnosu na isti period lani, a ostvarenje u odnosu na plan je 46 posto.
Prihodi od poreza iznose 3.380,2 miliona KM i u strukturi ukupnih sudjeluju sa 87,7 posto. U odnosu na period januar-mart 2016. godine njihovo ostvarenje veće je za 286,6 miliona KM ili 9,3 posto, a u odnosu na plan ostvareni su sa 50,1 posto.
Federalna vlada je usvojila i informaciju o ukupno ostvarenim prihodima u Federaciji BiH, koji su u prvih šest mjeseci iznosili 3.919,7 miliona KM, što je za devet posto ili za približno 319,1 milon KM više u odnosu na isti period lani.
Ukupni budžetski prihodi iznosili su 2.281,2 miliona KM i veći su devet posto ili za 184,3 miliona KM u odnosu na 2016. godinu. Prihodi vanbudžetskih fondova ostvareni su u iznosu od 1.556,3 miliona KM i veći su devet posto, ili za 133,6 miliona KM.
Vlada FBiH je upoznata s nacrtima programa javnih investicija Srednjobosanskog i Unsko-sanskog kantona za 2018. – 2020. godinu, koji će, uz Program javnih investicija FBiH za isto razdoblje, biti dostavljeni Ministarstvu finansija i trezora BiH radi pripreme Nacrta programa javnih investicija na nivou BiH. Ukupna vrijednost projekata Srednjobosanskog kantona, uključenih u Program javnih investicija, iznosi 171.062.001 KM, a Unsko-sanskog 421.802.289 KM.
Danas je Vlada prihvatila prijedloge da u u projekat zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja (CEB II) budu ukjučene općine Kalesija i Banovići. U kolektivnim centrima na području Kalesije, u veoma lošim uslovima i u stanju socijalne i potrebe za hitnim stambenim zbrinjavanjem, živi 79 porodica, odnosno 243 osobe, a na području Banovića postoji pet kolektivnih centara u kojima je smješteno 101 porodica sa 282 osobe.
Vlada FBiH danas je utvrdila prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika FBiH i izmjeni Zakona o matičnim knjigama.