CBBiH od danas pušta u opticaj kovani novac – izdanje 2021.

Kovanje novih količina kovanog novca konvertibilne marke nema inflacijski efekt

0
715
Na naličju kovanica bit će oznaka '2021', kao godina kovanja apoena od 5,10, 20 i 50 feninga i 1 KM

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) od danas počinje puštati u opticaj kovani novac u apoenima od 5,10, 20 i 50 feninga i 1 KM, dodatno kovan u 2021. godini.
Kovani novac navedenih apoena, izdanje 2021. godina, kovan je u skladu s redovnim aktivnostima CBBiH, koje imaju za cilj osigurati dovoljno kovanog novca odgovarajuće apoenske strukture za potrebe gotovinskog prometa u BiH.
Osnovna obilježja i dizajn dodatnih količina kovanog novca u apoenima od 5,10, 20 i 50 feninga i 1 KM, izdanje 2021. godina, ostaju ista kao i na kovanom novcu prethodnih izdanja ovih apoena, s tim da se na naličju kovanog novca nalazi brojčana oznaka ‘2021’, kao godina kovanja navedenih apoena.
Kovanje novih količina kovanog novca konvertibilne marke nema inflacijski efekt, jer nijedna KM neće biti puštena u opticaj bez poštivanja principa valutnog odbora, što znači da svaka izdana konvertibilna marka ima pokriće u stranoj valuti po fiksnom kursu.
Kovani novac će u opticaj biti pušten sukcesivno, odnosno prema potrebi, posredstvom glavnih jedinica i filijala CBBiH.