CBBiH procjenjuje pad BDP-a u prvom kvartalu za 3,23%

Očekuje se nastavak deflacijskog razdoblja i tokom prvog kvartala 2021. godine, sa procijenjenom prosječnom godišnjom inflacijom od -1,31%

0
534
CBBiH: Korekcija stope naknade na sredstva iznad obavezne rezerve

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) je obogatila svoje dijagnostičke alate modelom za brze procjene ključnih makroekonomskih varijabli i od prvog kvartala 2021. godine, jednom kvartalno, planira objavljivati ocjene trenutne ekonomske aktivnosti, prvenstveno dinamike realnog BDP-a i inflacije u BiH.
Trenutno, CBBiH procjenjuje da je realni BDP, na godišnjem nivou, u četvrtom kvartalu 2020. godine niži za 3,77%, dok pad u prvom kvartalu 2021. godine iznosi 3,23%. Očekuje se nastavak deflacijskog razdoblja i tokom prvog kvartala 2021. godine, sa procijenjenom prosječnom godišnjom inflacijom od -1,31%.

Grafikon: Brze procjene godišnjih promjena u realnom BDP-u (Izvor: CBBiH)

CBBiH koristi set dostupnih mjesečnih indikatora, koji su se pokazali kao dobri predkazatelji kretanja ekonomske aktivnosti u relativno bliskoj prošlosti, kako bi ocijenila intenzitet ekonomske aktivnosti do trenutnog kvartala.
Prema projekcijama, ne očekuju se pozitivne godišnje stope rasta ekonomske aktivnosti do kraja prvog kvartala 2021. godine. Ipak, primjetni su znakovi nastavka trenda oporavka nakon dramatičnog pada aktivnosti u drugom kvartalu 2020. godine.
Za razliku od modela za srednjoročne projekcije, koje CBBiH objavljuje dva puta godišnje, za tekuću i naredne dvije godine, model za brze kratkoročne procjene trenutne ekonomske aktivnosti se prvenstveno koristi za ocjenu dinamike realnog BDP-a i inflacije u trenutnom ili prethodnom kvartalu.
Zvanični podaci o kvartalnom BDP-u, koji objavljuju nacionalne statističke agencije u BiH i drugim zemljama, obično su dostupni sa značajnim vremenskim otklonom. Kašnjenje sa objavom zvaničnih podataka po isteku kvartala otežava ocjenu stanja privrede i izradu srednjoročnih i dugoročnih projekcija. Posljedično, planiranje i ocjena efekata ekonomskih politika u zemlji može biti podložna brojnim revizijama. Brze kratkoročne procjene ključnih makroekonomskih varijabli u CBBiH koristimo do objave zvaničnih statističkih podataka, ili novog kruga kratkoročnih projekcija, saopćeno je iz CBBiH.
Detaljnije informacije vezane za ovu procjenu dostupne su na web stranici CBBiH, link https://www.cbbh.ba/press/AllNews