DEI istraživanje: Za ulazak BiH u EU glasalo bi 75,6% građana

U Federaciji BiH ulazak u Evropsku uniju podržava 87% građana, u Republici Srpskoj 55%, a u Brčko Distriktu BiH 83,6% ispitanika

0
295
EU preusmjerava sredstva za ekonomski oporavak BiH od Covida-19

Vijeće ministara BiH danas je upoznato s informacijom o rezultatima istraživanja javnog mnjenja ’Stavovi građana o članstvu u Evropskoj uniji i procesu integracija u EU’, koje je Direkcija za evropske integracije (DEI) provela u oktobru 2020. godine.
Istraživanje pokazuje da bi 75,6% ispitanika glasalo za članstvo u Evropskoj uniji u slučaju raspisivanja referenduma, što je za 1% manje u odnosu na 2019. godinu. U Federaciji BiH ulazak u EU podržava 87% građana, u Republici Srpskoj 55%, a u Brčko Distriktu BiH 83,6% ispitanika.
Stanovnici BiH koji su za ulazak u Evropsku uniju kao razloge podržavanja najčešće navode garanciju trajnog mira i političke stabilnosti (33,2%), slobodu kretanja ljudi, robe i kapitala (26%) i poštivanje zakona i propisa (18,4%). Strah od većih troškova života i poreza najčešći je razlog protivljenja ulasku u EU.
Na pitanje koja je reforma neophodna za unapređenje svakodnevnog života građana 51,2% posto ispitanika je navelo borbu protiv korupcije, što je za 4,4% više u odnosu na istraživanje iz prethodne godine. Ukupno 21,5% građana iz istraživanja smatra da je neophodna reforma sudova i tužilaštava, a 7,7% smatra da je to reforma socijalnog sistema.
Ukupno 24,2% ispitanika smatra da je Evropska unija zainteresovana za pristupanje BiH zbog prirodnih resursa, njih 18,9% zbog osiguranja mira i stabilnosti, dok je 18,5% ispitanika kao razlog navelo stručne i kvalifikovane radnike.
Da je BiH podnijela zahtjev za članstvo u EU misli 18% ispitanika, a njih 25,5% je odgovorilo da pregovara o članstvu.
Da će najveću korist od ulaska BiH u EU imati mladi navelo je 47,6% ispitanika, dok 23,5% građana iz istraživanja smatra da će to biti političari, što je povećanje za 4,5% u odnosu na 2019. godinu.
Više od polovine građana iz istraživanja (54,3%) smatra da politizacija procesa integrisanja otežava integraciju BiH u Evropsku uniju, što je povećanje za 10,9% u odnosu na prethodnu godinu.
Istraživanje je provedeno putem CATI metode, na uzorku od 1.200 ispitanika, reprezentativnom na nivou cijele države.