DEI istraživanje: Za ulazak BiH u EU glasalo bi 75,6% građana

U Federaciji BiH ulazak u Evropsku uniju podržava 87% građana, u Republici Srpskoj 55%, a u Brčko Distriktu BiH 83,6% ispitanika

0
190
EU preusmjerava sredstva za ekonomski oporavak BiH od Covida-19

Vijeće ministara BiH danas je upoznato s informacijom o rezultatima istraživanja javnog mnjenja ’Stavovi građana o članstvu u Evropskoj uniji i procesu integracija u EU’, koje je Direkcija za evropske integracije (DEI) provela u oktobru 2020. godine.
Istraživanje pokazuje da bi 75,6% ispitanika glasalo za članstvo u Evropskoj uniji u slučaju raspisivanja referenduma, što je za 1% manje u odnosu na 2019. godinu. U Federaciji BiH ulazak u EU podržava 87% građana, u Republici Srpskoj 55%, a u Brčko Distriktu BiH 83,6% ispitanika.
Stanovnici BiH koji su za ulazak u Evropsku uniju kao razloge podržavanja najčešće navode garanciju trajnog mira i političke stabilnosti (33,2%), slobodu kretanja ljudi, robe i kapitala (26%) i poštivanje zakona i propisa (18,4%). Strah od većih troškova života i poreza najčešći je razlog protivljenja ulasku u EU.
Na pitanje koja je reforma neophodna za unapređenje svakodnevnog života građana 51,2% posto ispitanika je navelo borbu protiv korupcije, što je za 4,4% više u odnosu na istraživanje iz prethodne godine. Ukupno 21,5% građana iz istraživanja smatra da je neophodna reforma sudova i tužilaštava, a 7,7% smatra da je to reforma socijalnog sistema.
Ukupno 24,2% ispitanika smatra da je Evropska unija zainteresovana za pristupanje BiH zbog prirodnih resursa, njih 18,9% zbog osiguranja mira i stabilnosti, dok je 18,5% ispitanika kao razlog navelo stručne i kvalifikovane radnike.
Da je BiH podnijela zahtjev za članstvo u EU misli 18% ispitanika, a njih 25,5% je odgovorilo da pregovara o članstvu.
Da će najveću korist od ulaska BiH u EU imati mladi navelo je 47,6% ispitanika, dok 23,5% građana iz istraživanja smatra da će to biti političari, što je povećanje za 4,5% u odnosu na 2019. godinu.
Više od polovine građana iz istraživanja (54,3%) smatra da politizacija procesa integrisanja otežava integraciju BiH u Evropsku uniju, što je povećanje za 10,9% u odnosu na prethodnu godinu.
Istraživanje je provedeno putem CATI metode, na uzorku od 1.200 ispitanika, reprezentativnom na nivou cijele države.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here