Dva miliona eura VBIF granta za poddionicu Počitelj – Zvirovići

0
199
Finansiranje izvođačkog projekta poddionice Počitelj – Zvirovići ukupne dužine 11,1 km

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o grantu za tehničku pomoć između Bosne i Hercegovine, JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar i Evropske investicione banke (EIB) u vezi sa konsultantskim uslugama za nadzor nad radovima na izgradnji Koridora 5c u BiH (poddionica Počitelj – Zvirovići) VB19-BIH-TRA-01.
Riječ je VBIF grantu (Investicioni fond za Zapadni Balkan) – doprinosu Evropske unije vrijednom dva miliona eura, koji će biti implementiran putem EIB-a, a namijenjen je finansiranju izvođačkog projekta za poddionicu Počitelj – Zvirovići, ukupne dužine 11,1 km na Koridoru 5c. Izvođački projekat je smjernica za novu aplikaciju za tehničku pomoć za nadzor nad radovima u iznosu od pet miliona eura.
Izgradnjom ove poddionice, uz podizanje bezbjednosti i kapaciteta ceste, skratiće se putna udaljenost za oko pet kilometara duž Koridora sjever – jug između Počitelja i južne granice sa Hrvatskom pa se uz uštede vremena putovanja za oko 40%, između ostalog, očekuje i smanjenje saobraćajnih nesreća i zagađenosti vazduha.
Ukupna vrijednost Projekta je 124.159.006 eura, od čega je zajam EIB-a 100 miliona eura, grant VBIF-a 5 miliona eura, vlastiti doprinos 17,159 miliona eura i grant VBIF-a od dva miliona eura – doprinos EU.