EU izdvojila 13,5 miliona eura za drugu fazu ReLOaD projekta na Zapadnom Balkanu

0
427
ReLOaD2 osigurat će nastavak jačanja partnerstva između lokalnih vlasti i civilnog društva u zemljama Zapadnog Balkana

Započela je druga faza Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2) u kojoj će se raditi na daljem jačanju partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva.
ReLOaD2 osigurat će nastavak jačanja partnerstva između lokalnih vlasti i civilnog društva u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji, širenjem uspješnog modela transparentnog finansiranja projekata organizacija civilnog društva iz budžeta. Uz to, ovaj projekat će podržati veći građanski angažman i raditi na osnaživanju mladih u lokalnim zajednicama. Stvaranjem mogućnosti da steknu prvo radno iskustvo, praksu, kao i priliku za pružanje rješenja u svojim lokalnim zajednicama, stavlja se poseban fokus na mlade.
Drugu fazu ReLOaD projekta finansira Evropska unija u iznosu od 13,5 miliona eura, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Obuhvatit će 50 jedinica lokalne samouprave iz šest IPA korisnica sa Zapadnog Balkana.
“ReLOaD je vrlo uspješna i važna inicijativa za Evropsku komisiju. Nadamo se da će druga faza projekta, koju rado podržavamo većim iznosom sredstava – sa više od 13 miliona eura – nastaviti pomagati u izgradnji i učvršćivanju trajnih i snažnih partnerstava između organizacija civilnog društva i lokalnih vlada na zapadnom Balkanu. Ova partnerstva su dala impresivne rezultate, posebno u kontekstu Covid-pandemije, pružajući bolje usluge za više od 100.000 građana”, kazala je Alessandra Viezzer, zamjenica šefa Odjela za regionalnu saradnju i programe za Zapadni Balkan u Generalnoj direkciji Evropske komisije za politiku susjedstva.
Nedžad Salman, pomoćnik ministra pravde BiH govorio je o izazovima pri transparentnom finansiranju civilnog društva, kao i svemu što je ReLOaD inicijativa do sada uradila za rješenje ovog problema.
Tamara Srzentić, ministrica javne uprave, digitalnog društva i medija Vlade Crne Gore istakla je značaj ReLOaD projekta, koji je postigao važan napredak u vladinom sektoru, ali i u radu mnogih nevladinih organizacija na zapadnom Balkanu, koje direktno utiču na kvalitetu života u mnogim zajednicama.
Samo u Crnoj Gori, ReLOaD je uveo nove, transparentne i progresivne prakse u pet općina, uključujući i 16 programa obuke za preko 250 učesnika iz jedinica lokalne samouprave i nevladinih organizacija. Pored toga, ReLOaD je u Crnoj Gori podržao 50 projekata, koje je provelo 37 nevladinih organizacija različitih razmjera, iskustva i područja djelovanja.
“Pokazalo se da suradnja između lokalnih samouprava i civilnog društva ima pozitivan utjecaj na dobrobit građana u lokalnim zajednicama i razvojne procese cijele regije, što je glavno načelo ReLOaD2”, izjavila je Steliana Nedera, rezidentna predstavnica Razvojnog programa UN u BiH, dodavši da se raduje što će nastaviti podržavati program ReLOaD2 u razvoju vjerodostojnog civilnog društva i promicanju partnerstva na zapadnom Balkanu, u skladu s agendom za pristupanje EU.
Tokom četverogodišnjeg perioda od 2021. do 2024. godine u 50 jedinica lokalne samouprave, projekte će provesti oko 300 organizacija civilnog društva. Planirano je da će oko 40.000 ljudi imati korist od navedenih aktivnosti.