FBA oduzela dozvolu poslovanja Mogo leasingu Sarajevo

0
947
Mogo leasing više ne može sklapati nove poslove lizinga

Agencija za bankarstvo Federacije BiH (FBA), koja nadzire i rad lizing sektora na entitetskom nivou, oduzela je dozvolu poslovanja Mogo leasing društvu d.o.o. Sarajevo koje posluje od juna 2018. godine.
Kako saznaje poslovni portal Profitiraj.ba, u rješenju o oduzimanju dozvole, koje je potpisao direktor FBA Jasmin Mahmuzić, navedeno je da Mogo leasing više ne može sklapati nove poslove u vezi sa obavljanjem poslova lizinga, osim onih poslova kojima se osigurava prestanak lizing društva na način određen Zakonom o lizingu.
Navedeno je i da će se ovo rješenje Agencije objaviti u ‘Službenim novinama Federacije BiH’ i dostaviti nadležnom sudu u svrhu pokretanja likvidacionog postupka najkasnije u roku od 15 dana od njegovog dostavljanja lizing društvu. Precizirano je i da žalba na ovo rješenje ne odlaže to izvršenje.

Rješenje o oduzimanju dozvole poslovanja Mogo leasingu

Podsjetimo, u FBiH je do sada dozvolu za obavljanje lizing poslova imalo pet lizing društava, tako da nakon oduzimanja dozvole Mogo leasingu, aktivno posluju Porsche Leasing, Raiffeisen Leasing, Scania Leasing BH i Sparkasse Leasing.
U izvještaju Agencije za bankastvo FBiH o poslovanju leasing duštava u prvom polugodištu 2022. navedeno je da je Mogo leasing zabilježio gubitak od 225.000 KM. Osim Mogo leasinga gubitak od 141.000 KM je imala i Scania Leasing BH, dok su ostala tri lizing društva imala zbirnu dobit od 5.104.000 KM, tako da je u konačnici ukupna dobit lizing sektora u FBiH iznosila 4.738.000 KM.