FBiH: Agencija upravlja oduzetom imovinom vrijednom 15,4 miliona KM

0
636
Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom obilježila četiri godine rada

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom obilježila je četiri godine rada i tim povodom upriličila Informativni dan, želeći da svoje rezultate predstavi javnosti i profesionalnoj zajednici.
Direktor Agencija za upravljanje oduzetom imovinom Kenan Kapo je rekao da se ova agencija, iako nije davno osnovana, etablirala u respektabilnu instituciju te vrste u BiH i regionu, s veoma dobrim rezultatima i izgrađenim zajedničkim osnovama standarda uspostavljenih zakonom i normama Evropske unije.
“Trenutno ova agencija upravlja oduzetom imovinom vrijednom 15.396.000 KM i cilj je vratiti je ponovno u legalne društvene tokove, uz zakonska ovlaštenja”, naveo je Kapo.
Agencija je inicijator izmjena i dopuna aktuelnog federalnog zakona o upravljavnju oduzetom, nezakonito stečenom imovinom. Razloge za pokretanje ovih izmjena sutra će obrazložiti Komisiji za sigurnost Parlamenta FBiH. Izmjene se između ostalog odnose na način izvršenja sudskih odluka o oduzimanju imovine i modalitete upravljanja privremeno oduzetom imovinom.
Direktor Agencije za upravljanje oduzetom imovinom iz Sjeverne Makedonije Faton Asani mišljenja je da je federalna agencija uradila dosta za četiri godine i da institucija te vrste može značajno doprinijeti državi.
Pomoćnica direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Nerma Bavčić je kazala da je u Agenciji formirano 40 predmeta.
“Imovina kojom je u protekloj godini upravljala Agencija, vrijedna je 15.396.729,30 KM. Riječ je o oduzetom novcu, dionicama, nekretninama, hotelu, studentskom domu, benzinskoj pumpi, građevinskom materijalu i drugim vrijednostima. Iznos trajno oduzetog novca koji se uplaćuje u budžet FBiH je 518.117,07 KM”, kazala je Bavčić.
Agencija trenutno upravlja s tri privremeno oduzete nekretnine, a sva oduzeta vozila skladišti i čuva. U slučaju osuđujuće presude, ta vozila će biti prodana i novac od prodaje uplaćen u budžet. Tri puta do sad oduzeta imovina je data na poklon. Od toga je novac davan odgovarajućem udruženju za djecu oboljelu od raka i Roditeljsku kuću.
“Agencija trenutno upravlja privrednim društvima Emiran, Emiran Studentski dom – Univerzitetski hotel i Umax Group. Ukupan godišnji promet koji su ta privredna društva ostvarila u 2018. godini je 3.500.855 KM. U njima je uposleno 40 radnika, a za direktora je prije nekoliko mjeseci imenovan Amar Hadžić”, rekla je Bavčić.
Agencija koja je u FBiH ovlaštena za upravljanje imovinom koja je predmet oduzimanja u krivičnim postupcima počela je rad 2. juna 2015. godine. Opredijeljena za efikasnu borbu protiv korupcije, drugih vidova nezakonitosti i kriminala, osnovana je Zakonom o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom, koji je Parlament FBiH donio 3. septembra 2014.
Federalna agencije je na čelu Upravnog odbora međunarodne mreže BAMIN koja okuplja slične agencije iz više zemalja. Direktor Kapo najavio je godišnju skupštinu BAMIN-a za oktobar ove godine u Neumu.
Na posebnoj ceremoniji, dodijeljene su zahvalnice institucijama i pojedincima koji su doprinijeli uspostavi i razvoju ove agencije.