FBiH: Cijene u augustu porasle 0,3%, godišnja inflacija 2,4%

0
388
U augustu 2023. zabilježen rast nivoa cijena cijena hrane i bezalkoholnih pića za 0,6%

U Federaciji BiH su potrošačke cijene u augustu 2021. godine u prosjeku porasle za 0,3% u odnosu na prethodni mjesec.
Posmatrano po odjeljcima Klasifikacije lične potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima: Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 1,1%, Prijevoz za 0,7%, Hrana i bezalkoholna pića za 0,5% i Rekreacija i kultura za 0,1%.
Cijene su pale u odjeljcima: Odjeća i obuća za 0,3%, Alkoholna pića i duhan za 0,2%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti i Ostala dobra i usluge za po 0,1%, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
U ostalim odjeljcima cijene se u prosjeku nisu mijenjale.
U augustu 2021. godine u odnosu na isti mjesec 2020. godine, cijene su porasle za 2,4% (godišnja inflacija).