FBiH: Industrijska proizvodnja u novembru porasla 1,7%

0
299
Največi pad prometa zabiljećen je kod Energije

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji BiH u novembru u odnosu na oktobar 2020. veća je za 1,7%, dok je u odnosu na novembar 2019. godine manja za 2%.
Prema GIG agregatima, u novembru u odnosu na oktobar 2020. godine, proizvodnja Energije je porasla za 9,7%, Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 4,7%, Kapitalni proizvodi za 3,1%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju za 2,6% i Intermedijarni proizvodi veći su za 0,1%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
Na godišnjem nivou, u novembru 2020. u odnosu na isti mjesec 2019. godine, proizvodnja Kapitalnih proizvoda je porasla za 13,2% a Intermedijarni proizvodi za 1,8%. Proizvodnja Trajnih proizvoda za široku potrošnju manja je za 11,1%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 9,2% a Energija je manja za 3,5%.
Prema područjima KD BiH 2010. industrijska proizvodnja u novembru u odnosu na oktobar 2020. godine porasla je u Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom za 13,6%, u Prerađivačkoj industriji veća je za 0,5%, u Vađenju ruda i kamena veća je za 0,4%.
Na godišnjem nivou, u novembru 2020. u odnosu na novembar 2019. godine, proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom i plinom veća je za 1,1%. U Vađenju ruda i kamena manja je za 10%, a u Prerađivačkoj industriji manja je za 1,5%.