FBiH: Industrijski promet u oktobru manji za 1,5%

0
623
Promet industrije na domaćem tržištu pao je za 2%, a na stranom tržištu za 1,4%

Ukupni desezonirani promet industrije u Federaciji BiH u oktobru u odnosu na septembar 2019. godine manji je za 1,5%. Ako uporedimo tržišta, u istom razdoblju na domaćem tržištu zabilježen je pad od 0,2%, a na stranom tržištu zabilježen je pad od 2,5%, preliminarni su podaci Federalnog zavoda za statistiku.
U oktobru 2019. godine u odnosu na isti mjesec prošle godine, industrijski promet u Federaciji BiH manji je za 8,8%. Ako uporedimo tržišta, u istom razdoblju na domaćem tržištu zabilježen je pad za 7,4% i na stranom tržištu pad za 10,0%.
Prema GIG agregatima, u oktobru u odnosu na septembar 2019. godine, promet Energije je veći za 4,8%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 3,0% i Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 2,3%. Kapitalni proizvodi su ostali na istom nivou i Intermedijarni proizvodi manji su za 2,4%.
Na godišnjem nivou, u oktobru 2019. u odnosu na isti mjesec lani, Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 9,6% i Netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 7,4%. Energija manja je za 22,1%, Intermedijarni proizvodi manji su za 17,9% i Kapitalni proizvodi manji su za 1,3%.