FBiH: Promet od trgovine na malo u februaru pao za 2,7%

0
197
Promet u trgovini na malo hranom, pićima i duvanom veći je za 26,9%

Ukupan promet trgovaca na malo u Federaciji BiH realno je pao za 2% u februaru 2023. u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok je promet od trgovine na malo realno pao za 2,7%.
Sezonski prilagođeni ukupan promet trgovaca na malo realno je pao za 1% u februaru u odnosu na januar 2023. godine, dok je promet od trgovine na malo realno pao za 2,1%.
Ukupan izvorni neprilagođeni promet od trgovine na malo u februaru 2023. u usporedbi sa istim mjesecom prethodne godine nominalno je porastao za 6,7%.
Prema podacima Zavoda za statistiku FBiH, najveći uticaj na porast nominalnog neprilagođenog prometa u februaru 2023. u odnosu na isti mjesec lani imale su nespecijalizirane prodavnice živežnim namirnicama sa porastom od 16,9% i uticajem od 6,3%.