FBiH: Promet trgovine na malo u junu porastao 14,5%

0
390
Promet u trgovini na malo hranom, pićima i duvanom u maju manji je čak za 16,5%

U junu 2021. godine u odnosu na isti mjesec prošle godine ukupan promet u Federaciji BiH realno je porastao za 11%.
Prema podacima Zavoda za statistiku FBiH, kalendarski prilagođeni promet od trgovine na malo u junu 2021. godine u odnosu na isti mjesec lani realno je porastao za 14,5%.
Na mjesečnom nivou, u junu u odnosu na maj ove godine ukupan promet realno je porastao za 0,5%, dok je sezonski prilagođeni promet od trgovine na malo realno pao za 2%.
Ukupan izvorni, neprilagođeni promet od trgovine na malo u junu 2021. u usporedbi sa istim mjesecom prethodne godine nominalno je porastao za 15,8%.
Najveći uticaj na porast nominalnog neprilagođenog prometa u junu 2021. u odnosu na juni 2020. imala su motorna goriva i maziva sa uticajem od 9,4% i nespecijalizirane prodavnice živežnim namirnicama sa uticajem od 3%.