FBiH: Prosječna neto plata u maju 982 KM, niža za 0,6% u odnosu na april

0
243
Neto plata u FBiH u novembru realno je viša za 2% u odnosu na prethodni mjesec

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za maj 2021. godine u Federaciji BiH iznosi 982 KM i nominalno je niža za 0,8% a realno za 0,6%, u odnosu na prethodni mjesec.
U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna mjesečna isplaćena neto plata za maj 2021. godine nominalno je viša za 5,0% a realno za 3,3%.
Analiza podataka prema djelatnostima KDBiH 2010 u maju u odnosu na april 2021. godine pokazuje da je najveće smanjenje prosječne mjesečne isplaćene neto plate zabilježeno u Finansijskoj i djelatnosti osiguranja za 5,7% a broj zaposlenih se smanjio za 0,1%, zatim u djelatnosti – Poslovanje nekretninama za 3,9% a broj zaposlenih je ostao na istom nivou.
U isto vrijeme najveće povećanje prosječne mjesečne isplaćene neto plate zabilježeno je u Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo) za 2,9% a broj zaposlenih se povećao za 3,1%, zatim u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima za 1,9% a broj zaposlenih se povećao za 0,7%.
Prema podacima Zavoda za statistiku FBiH, najviše neto plate u maju bile su kod zaposlenih u
Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji u iznosu od 1.679 KM, a najmanje u Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo) u iznosu od 538 KM.
Prosječna mjesečna isplaćena bruto plata po zaposlenom za maj 2021. godine u Federaciji BiH iznosi 1.518 KM i nominalno je niža za 1,0% a realno za 0,8% u odnosu na prethodni mjesec.
U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna mjesečna isplaćena bruto plata za maj 2021. godine nominalno je viša za 5,6% a realno za 3,8%.