FBiH u aprilu posjetilo blizu 51 hiljada turista, godišnji rast 140,7%

0
117
Najviše stranih gostiju bilo je iz Hrvatske, Srbije i Slovenije

Federaciju BiH, bh. entitet, je u aprilu 2022. posjetilo 50.827 turista što je za 140,7% više u odnosu na april 2021. godine, a u odnosu na mart 2022. godine manji je za 5,3%. Učešće domaćih turista (16.604) je 32,7%, a stranih turista (34.223) je
67,3%.
Najviše stranih gostiju bilo je iz Hrvatske (5.858), Srbije (4.552) i Slovenije (3.103).
Ukupan broj noćenja turista u aprilu 2022. iznosio je 98.532 što je za 129,4% više u odnosu na april 2021. godine, a u odnosu na mart 2022. godine manji je za 5,3%. Učešće domaćih turista je 29,5%, a stranih turista 70,5%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste
Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 94,3%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (15%), Srbije (11%), Njemačke (8,7%), Slovenije (7,6%) i Turske (5,5%)
što je ukupno 47,8%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 52,2% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u aprilu 2022. godine iznosio je 27.996 što je za 15,6% više u odnosu na april 2021. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 12,8%.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here