FBiH u novembru posjetilo 65 hiljada turista, godišnji rast 40,9%

0
524
Najviše gostiju bilo je iz Hrvatske koji su ostvarili 34,4 posto od ukupnog broja noćenja

Federaciju BiH je u novembru ove godine posjetilo 65.017 turista (stranih 40.166 i domaćih 24.851), što je za 40,9% više u odnosu na novembar prošle godine, a u odnosu na oktobar 2022. godine manji je za 34,2%. Učešće domaćih turista je 38,2%, a stranih turista 61,8%.
Najviše stranih turista bilo je iz Hrvatske (9.621), Srbije (4.275) i Turske (3.408).
Ukupan broj noćenja turista u novembru 2022. iznosio je 127.721 što je za 30,8% više u odnosu na isti mjesec prošle godine, a u odnosu na oktobar tekuće godine manji je za 32,5%. Učešće domaćih turista je 34,9%, a stranih turista 65,1%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste
Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 96,6%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske
(20,3%), zatim Srbije (9,6%), Turske (7,2%), Slovenije (6,1%) i Njemačke (4,7%) što je ukupno 47,9%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 52,1% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u novembru 2022. godine iznosio je 27.323 što je za 8,5% više u odnosu na isti mjesec lani. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 17,5%.