FBiH: U novembru proizvedeno 667 GWh električne energije

0
158
Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji BiH u maju iznosila je 704 GWh

Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji BiH u novembru 2022. godine iznosila je 667 GWh, a u istom mjesecu prošle godine iznosila je 855 GWh. U
ukupnoj bruto proizvodnji električne energije hidroelektrane su učestvovale sa 28,0%, termoelektrane sa 66,7%, a vjetroelektrane sa 5,3%.
Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u novembru 2022. godine iznosila je 363.590 tona, dok je u istom mjesecu lani proizvodnja iznosila 281.713 tona.
Proizvodnja lignita u novembru 2022. iznosila je 96.494 tona, a u istom mjesecu lani 77.083 tone.
Proizvodnja koksa u novembru 2022. iznosila je 57.546 tona, a u istom mjesecu 2021. godine iznosila je 79.431 tonu.
Od ukupnog uvoza naftnih proizvoda najviše je uvezeno dizel goriva 75.075 tona, zatim bezolovnog motornog benzina 9.956 tona, lož ulja 8.146 tona, avionskog benzina 1.534 tona, tečnog naftnog plina (TNP) 1.010 tona, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.