FBiH: Cijene u aprilu prosječno porasle 0,7%, godišnja inflacija 15,1%

0
565
U kategoriji prehrana korištene su cijene iz tri trgovačka centra za 86 artikala

Potrošačke cijene u Federaciji BiH su u maju 2022. godine u prosjeku porasle za 0,7% u odnosu na prethodni mjesec.
Posmatrano po odjeljcima Klasifikacije lične potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima: Hrana i bezalkoholna pića za 1,5%, Restorani i hoteli za 0,6%, Ostala dobra i usluge za 0,5%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće i Prijevoz za po
0,4%, Obrazovanje za 0,3% i Zdravstvo i Rekreacija i kultura za po 0,2%.
U ostalim odjeljcima, u prosjeku, cijene se nisu mijenjale, saopćio je Zavod za statistiku FBiH.
U maju 2022. godine u odnosu na isti mjesec 2021. godine cijene su porasle za 15,1% (godišnja inflacija).