Federaciju BiH u martu posjetilo blizu 65 hiljada turista, godišnji rast 20,2%

0
475

Federaciju BiH je u martu 2023. godine ukupno posjetilo 64.777 turista (stranih 42.481 i domaćih 22.296), što je za 20,2% više u odnosu na mart prošle godine, a u odnosu na februar 2023. broj turista je veći za 16,1%. Učešće domaćih turista je 34,4%, a stranih turista 65,6%.
Ukupan broj noćenja turista u martu 2023. iznosio je 123.124 što je za 18% više u odnosu na mart 2022. godine, a u odnosu na februar 2023. veći je za 5,8%. Učešće domaćih turista je 32,2%, a stranih turista 67,8%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 96,2%.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (22,8%), Srbije (9,3%), Turske (5,3%), Slovenije (5,2%) i Njemačke (4,8%) što je ukupno 47,4%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 52,6% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u martu 2023. godine iznosio je 27.490 što je za 0,2% više u odnosu na mart 2022. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 15,8%, saopćeno je iz Zavoda za statistiku FBiH.