Federalna vlada usvojila naredbe i preporuke Kriznog štaba

0
115
Sjednici Vlade FBiH u Mostaru predsjedavao je ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici u Mostaru, kojom je predsjedavao federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji Covid-19 u Federaciji BiH na dan 22. februara, s predloženima naredbama i preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.
U informaciji je navedeno da, na nivou Federacije BiH, sedmodnevna incidenca iznosi 84,65 slučajeva na 100.000 stanovnika i povećana je u odnosu na prethodnu. U posljednjih sedam dana, najviša incidenca je zabilježena u Sarajevskom kantonu i iznosi 301,07, te Hercegovačko-neretvanskom (58,53) i Tuzlanskom kantonu (51,73).
Usvojenim zaključcima je dozvoljeno vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva uvođenje restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovito obavještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.
Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 14 dana, računajući od 26. 2.2021. godine, kao dana početka njihove primjene.
Vlada FBiH danas je usvojila i Program svog rada za 2021. godinu, koji je rađen na osnovu usvojenih sektorskih strateških dokumenata, Programa ekonomskih reformi FBiH 2021-2023., Reformske agende za period 2018-2022. i godišnjih planova rada federalnih ministarstava koji su dostavljeni na obradu Federalnom zavodu za programiranje razvoja.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here