Granični prelazi na aerodromima za promet putnika zatvoreni do 1. juna

0
441
Do 1. juna privremeno zatvoreni granični prelazi u vazdušnom saobraćaju za promet putnika

Vijeće ministara BiH danas je, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, dopunilo raniju odluku o privremenom zatvaranju međunarodnih graničnih prelaza u vazdušnom saobraćaju za promet putnika u Bosni i Hercegovini, kojom se primjena ove odluke sa 30. aprila produžava do 1. juna 2020. godine.
Takođe se omogućava konzularna repatrijacija državljana BiH ili stranih državljana kada napuštaju BiH u skladu sa odgovarajućim protokolom uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.
Osobe koje obavljaju robni promet i osobe koje izvode ili učestvuju u ovakvim letovima obavezne su pridržavati se i poštovati sva uputstva i naredbe nadležnih organa u BiH (epidemioloških i zdravstvenih službi).