Hitna sjednica Vlade FBiH: Odobreno 10 miliona KM za kupovinu zgrade Energoinvesta

0
1377
Kupovina zgrade Energoinvesta za trajni smještaj Vlade FBiH u Sarajevu

Federalna vlada je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku o preraspodjeli 10 miliona KM iz Budžeta FBiH za 2018. godinu. Od ukupnog iznosa s pozicije Službe za zajedničke poslove organa i tijela u FBiH će, s budžetskih kodova predviđenih za smještaj institucija Vlade FBiH, biti prebačeno 8.950.000 KM s ‘Nabavke građevina’, a 1.050.000 KM s ‘Rekonstrukcije i investicijskog održavanja’.
Za ukupan iznos bit će povećana sredstva Tekuće rezerve Vlade FBiH.
Današnja odluka, za čiju su provedbu zaduženi Federalno ministarstvo financija, Služba za zajedničke poslove i Generalni sekretarijat Vlade FBiH, predstavlja realizaciju zaključaka sa 157. sjednice Federalne vlade održane 21.9.2018. u Mostaru, donesenih s ciljem omogućavanja kupovine poslovne zgrade Energoinvesta u Sarajevu za potrebe smještaja Vlade FBiH.
Danas je, također, donesena Odluka da se iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta FBiH za 2018. godinu odobrava izdvajanje 10 miliona KM Vladi FBiH u svrhu plaćanja prvog dijela kupoprodajne cijene Ugovora o kupoprodaji zgrade Energoinvesta.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here