HR: Životna osiguranja smanjila ukupnu premiju u 2020.

Premije životnih osiguranja pala 14% u odnosu na 2019, dok su neživotna osiguranja porasla 5%

0
291
Neživotnih osiguranja porasla 8,95%, a premija životnih osiguranja pala 1,3%

Zaračunata bruto premija osiguravajućih društava u Hrvatskoj u 2020. godini iznosila je 10,48 milijardi kuna, što je pad za 0,7% ili za 70 miliona kuna u odnosu na prethodnu godinu.
Na pad ukupne premije prevashodno je uticao pad premije životnih osiguranja za -14% ili za 420 miliona kuna u odnosu na 2019. godinu, dok su istovremeno neživotna osiguranja imala rast od 5% ili za 350 miliona kuna. U tom segmentu gotovo dvije trećine rasta neživotnih osiguranja je po osnovu premije auto osiguranja koja je ostvarena na tržištu Evropske unije, tj. podružnica koje su osnovala hrvatski osiguravatelji u EU.
Ta činjenica se najviše odražava i u strukturi premije osiguravatelja sa sjedištem u Hrvatskoj. Naime, segment auto osiguranja porastao je čak za 12,9% na 2,6 milijarde kuna premija, gdje je primarno, oko dvije trećine rasta od 290 miliona kuna došao iz međunarodnog poslovanja Adriatic osiguranja.
Ako se gleda samo tržište Hrvatske prosječna premija obveznog auto osiguranja porasla je za 4%.
Iznos riješenih šteta osiguravajućih društava u Hrvatskoj u 2020. godini iznosio je 6,53 milijarde kuna te je veći za oko 520 miliona kuna (+8%) u odnosu na 2019. godinu, prenosi portal SEEbiz. Najveći relativni rast likvidiranih šteta, kao i udio od oko 50% rasta svih šteta, ostvario je segment osiguranja od potresa koji je porastao za oko 250 miliona kuna. Croatia osiguranje je i dalje vodeće pojedinačno društvo u Hrvatskoj sa tržišnim udjelom od 25,84% (2019: 25,7%) sa rastom premije u Sloveniji od oko 20 miliona kuna.
Nakon dva domaća osiguravatelja, Crosig i Agram koncerna, slijede međunarodni igrači kao što su Allianz sa 10,94% udjela (2019: 12,94%), Wiener osiguranje sa udjelom od 9,36%…

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here