ILDP projekt: Realizirano 87 projekata u BiH, investirano 3,8 miliona KM

0
392
Završna konferencija ILDP projekta: Važan temelj za dalje reforme i razvoj BiH

Završetak Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) obilježen je danas na završnoj konferenciji u Sarajevu. Tokom konferencije su prikazani ključni rezultati projekta koji je trajao 14 godina.
U ovom periodu podržana je izrada 72 razvojne strategije, uspostavljeni su finansijski mehanizmi u oba entiteta kroz koje je realizirano 87 projekata, u koje je uloženo 3,8 miliona KM za oko 570.000 korisnika. Pored toga, kreirani su programi obuke i održane obuke za više od 16.500 učesnika.
Nijaz Avdukić iz Federalnog zavoda za programiranje razvoja osvrnuo se na važnost ILDP-a sa aspekta uspostavljanja regulatornog okvira za razvojno planiranje na svim nivoima vlasti u FBiH. Dodao je da proces operativnog planiranja omogućava povezivanje strateškog planiranja sa nadležnostima i planovima rada organa uprave u FBiH.
Miroslav Bojić, načelnik Opštine Laktaši, zahvalio se Ambasadi Švicarske u BiH i UNDP-u na podršci ovoj lokalnoj zajednici. Kazao je da je konkretne benefite Opština Laktaši imala i kroz provođenje projekata u stočarstvu, rekonstrukciji sale Doma kulture i opremanju vrtića u Aleksandrovcu.
Siroco Messerli, direktor za saradnju u Ambasadi Švicarske u BiH, naglasio je važnost ovog zajedničkog projekta Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH. Za sprovođenje ILDP-a Švicarska je osigurala 30 miliona KM tokom proteklih 14 godina. Messerli je kazao da nastaviti podržavati reforme i kapitalizirati rezultate ILDP-a u zajedničkim budućim aktivnostima.
Stephen Kinloch Pichat, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH, se osvrnuo na doprinos koji je ILDP dao poboljšanju javnih usluga, podizanju prihoda domaćinstava i kvalitete života svih građana u BiH. Istakao je da je ovaj projekt omogućio pružanje boljih javnih usluga za više od 1,1 milion građana širom BiH.
Konferenciju je, putem Zooma, pratilo više od 100 partnera projekta, među kojima su bili brojni gradonačelnici i načelnici općina/opština, predstavnici partnerskih gradova i općina/opština, predstavnici ministarstava sa svih nivoa vlasti u BiH, finansijskih institucija, kao i ostalih institucija i organizacija važnih za proces unapređenja lokalne uprave u našoj zemlji.