Imenovan privremeni Upravni odbor agencije Fena

0
877
Federalna novinska agencija

Vlada Federacije BiH danas je, zbog isteka mandata, razriješila članove Upravnog odbora Javne ustanove Federalna novinska agencija (Fena), te imenovala vršioce ovih dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže na tri mjeseca, u sastavu Marija Medić Bođnjak (predsjednik), Husein Orahovac, Džemail Ćibo, Dejan Jazvić i Aida Birno.
Danas je, zbog isteka četverogodišnjeg mandata, Bariša Misirača razriješen dužnosti direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju. Vlada FBiH je za vršioca ove dužnosti, na period od najviše tri mjeseca, imenovala Željka Določeka.
Za članove Upravnog odbora Elektroprijenosa BiH d.d. Banja Luka iz Federacije BiH su, na mandatni period od pet godina, predloženi Stipo Buljan, Muhamed Mehmedović, Mustafa Gagula i Božo Bago.
Vlada je poništila ranije raspisani, te donijela odluke i rješenja potrebna za pokretanje nove procedure za raspisivanje javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.
Vlada je Skupštini RMU Banovići d.d. Banovići dala prethodna saglasnosti za razrješenje Bege Birparića dužnosti člana Nadzornog odbora ovog privrednog društva, prije isteka mandata, te za imenovanje Amira Brigića za vršioca ove dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.