Imenovani čelnici Agencije za bankarstvo FBiH

Za direktora FBA je imenovan Jasmin Mahmuzić, a njegov zamjenik je Dubravka Bošnjak

0
214
Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH prihvatio je odluke o imenovanjima direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo FBiH.
Za direktora je imenovan Jasmin Mahmuzić, a njegov zamjenik je Dubravka Bošnjak. Njihov mandatni period je četiri godine.
Dom naroda imenovao je i članove Upravnog odbora Agencije za bankarstvo FBiH. To su Ivanka Galić, Samir Bakić, Ivan Brkić, Haris Jahić i Jasmin Halebić.
Ove odluke stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama FBiH budući da ih je ranije potvrdio i Predstavnički dom Parlamenta FBiH.