Implementacija Solventnosti II u FBiH provodit će se u fazama

0
583
Održan okrugli sto o temi 'Praktična iskustva Solventnosti II u BiH'

Udruženje društva za osiguranje u Federaciji BiH je 13. jula ove godine u Sarajevu održalo okrugli sto o temi ‘Praktična iskustva Solventnosti II u BiH’, na kojem je aktivno učešće uzela i Agencija za nadzor osiguranja FBiH.
Prisutni su imali priliku da se upoznaju sa značajem direktive Solventnost II, iskustvima i praktičnim smjernicama u primjeni direktive iz ugla društva za osiguranje, te primjeni Solventnosti II iz ugla regulatora.
“Trenutni regulatorni okvir u Federaciji BiH je djelimično usaglašen sa odredbama direktive Solventnost II u dijelu koji se, između ostalog, odnosi na sistem upravljanja rizicima, ‘fit and proper’ zahtjeve te ovlaštenja Agencije za nadzor. Sistem nadzora u okviru Solventnosti II je uspostavljen kao nadzor temeljen na rizicima koji se zasniva na prospektivnom pristupu koji zahtjeva intenzivnu komunikaciju između društava za osiguranje i supervizora. Cijeneći iskustva i aktivnosti zemalja regije u dijelu pripreme za potpunu implementaciju Solventnosti II, Agencija za nadzor će u narednom periodu pristupiti izradi nacrta Strategije implementacije Solventnosti II u Federaciji BiH”, istakao je Ivan Luburić, direktor Agencije za nadzor FBiH.
On je dodao da će se proces pripreme za implementaciju provoditi u fazama koje će obuhvatiti analizu usklađenosti osiguravajućih društava i regulative kojom se uređuje djelatnost osiguranja, provođenje kvantitativnih studija uticaja zahtjeva prvog stupa Solventnosti II kada su u pitanju adekvatnost kapitala i tehničke rezerve kako društava za osiguranje tako i sektora osiguranja u cjelini, te sačinjavanje nacrta i prijedloga propisa kojima će se osigurati potpuno usklađivanje sa zahtjevima Solventnosti II.