Incijativa za ukidanje posebnih mjera za ulazak stranaca u BiH

0
431
Oko 94 posto graničnog prometa putnika se odnosi na cestovni granični promet

Ministarstvo pravde BiH danas je uputilo Incijativu za ukidanje posebnih mjera za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, koje je Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH donijelo u proteklom periodu u cilju poduzimanja nadležnih mjera u borbi protiv daljeg širenja korona virusa (Covid-19).
S obzirom da je trenutna epidemiološka slika u Bosni Hercegovini već duži vremenski period povoljna, a vodeći se službenim informacijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i Javne zdravstvene ustanove Republike Srpske, Ministarstvo pravde je uputilo pomenuti prijedlog Ministarstvu sigurnosti BiH na daljne postupanje, odnosno da Vijeće ministara BiH stavi van snage Odluku o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u BiH.
Nadalje, ministar Grubeša dodatno ističe da ovaj prijedlog ne znači završetak pandemije korona virusa, niti da građani ne trebaju voditi računa o svom zdravlju sukladno preporukama nadležnih tijela, saopćeno je iz Ministarstva pravde BiH.