Izmijenjena odluka o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH

0
1150
Ograničiti uvrštavanje uvoznih lijekova na kantonalne liste

Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada FBiH danas je izmijenila Odluku o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH.
Ova odluka je donesena radi usklađivanja cijena lijekova utvrđenih Odlukom o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH s referentnim cijenama lijekova koje je objavila Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH.
U današnjoj odluci je navedeno da će, nakon objave referentnih cijena lijekova od strane Agencije, biti usklađene cijene utvrđene Federalnom listom lijekova. Naime, cijene lijekova koje su više od referentnih bit će snižene na taj nivo, a one su na tom nivou ili su ispod njega bit će zadržavane na zatečenom nivou.
Nakon objave i stupanja na snagu Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH kojom se vrši usklađivanje ovih cijena lijekova, usklađene cijene lijekova na Federalnoj listi lijekova automatski su obavezujuće i za cijene lijekova utvrđene pozitivnom listom lijekova kantona.
Prilikom usklađivanja cijena lijekova na pozitivnim listama lijekova kantona, na ovaj način, nije potrebno pribavljati izjavu proizvođača lijekova, odnosno nositelja dozvole za stavljanje lijeka u promet o prihvatanju cijene utvrđene Listom lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH i pozitivnom listom lijekova kantona, saopćeno je iz Vlade FBiH.